Benelux Bloembinders

Benelux Bloembinders is een “full-service” bloemen- en plantengroothandel.
Sedert ruim 10 jaar zijn wij gespecialiseerd in de verkoop van sierteeltproducten binnen supermarkten en andere, daaraan verwante retailers. Onze klanten bevinden zich in Nederland en België.
Benelux Bloembinders is het verschil tussen het “wegzetten” van bloemen en planten en het “verkopen” van bloemen en planten.
Benelux Bloembinders is gespecialiseerd in het laatste.
Binnen ons bedrijf zijn alle acties erop gericht om de consumenten een goed kwalitatief en hedendaags product te leveren. Kritische inkoop, korte lijnen, snelle verwerking, uiterste verkoopdata.
Maar ook besteden wij enorm veel aandacht aan de presentaties. Bloemen en planten zijn geen pak suiker en meer dan bij de alledaagse producten, zal de klant verleid moeten worden tot het doen van een aankoop.
In dat kader heeft Benelux Bloembinders een nieuwe, meer rustieke meubellijn ontwikkeld met hout als basismateriaal. Uitgangspunt is dat hout, meer dan andere materialen de beleving van bloemen en planten positief beïnvloedt met een grotere omzet als wenselijk gevolg. Deze meubellijn is modulair en flexibel en kan qua lengte en grootte aangepast worden aan de ruimte die beschikbaar is. Daardoor kan er “gespeeld” worden met de ruimte.
De meubels zijn standaard voorzien van verlichting.
Consequent wordt, middels flexibele opzetstukken, de lijn doorgevoerd naar bijvoorbeeld actiecontainers en andere tijdelijke aanbiedingen.
Een ander essentieel gebeuren betreft onze informatievoorziening aan de klant.
Wij willen de klant graag informeren over de producten die hij koopt omdat we van mening zijn dat een duidelijke heldere communicatie de klant bindt.
Dus een heldere prijsaanduiding in combinatie met verdere relevante informatie betreffende verzorging, land van herkomst etc., zult u altijd op de producten en of de displays aantreffen. Voeding en een draagtasje bij de bloemen zijn vanzelfsprekend.
Benelux Bloembinders kan op verschillende manieren met u samenwerken waarbij u zelf bepaalt in hoeverre u de verantwoordelijkheid voor uw bloemen- en plantenverkoop uit handen geeft. Wilt u alleen beleverd worden en zelf verder zorg dragen voor de verkoop en alles wat er mee samenhangt. Of stelt u gewoon meters beschikbaar en laat u de verdere invulling van de verkoop inclusief derving over aan ons bedrijf. Veel is mogelijk en middels een gesprek kan altijd een modus gevonden worden die kan dienen als basis voor samenwerking. En, welke samenwerking ook ontstaat, altijd profiteert u van onze jarenlange ervaring. Benelux Bloembinders: geeft invulling aan het woord “full-service”.